การให้รางวัลของชีวิต คือ...การบำเพ็ญบารมี เจริญด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา
จึงชื่อว่า...ผู้พ้นทุกข์ สู่...ความดับเย็น นั่นแหละคือ...ปัญญา


แผนที่ สำนักปฎิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

   หมายเหตุ : คณะผู้จัดทำและผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ทุกท่าน จะไม่มีการติดต่อกับญาติธรรมไม่ว่า
   ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อที่จะเรี่ยไร เรียกร้องให้บริจาคทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด โดยอ้างว่าเป็นการทำบุญ
   เว้นแต่จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการไว้ ณ เว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้นหากท่านพบพฤติกรรม แอบอ้าง
   ดังกล่าว กรุณาแจ้งมาที่ e-mail:pgeon @ hotmail.com
    e-mail:sangdham_2010 @ hotmail.com

 

สำนักปฎิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต” สาขาปากช่อง บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร.089-777-1625

        ตามเจตนาของ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ เนื้อหาในทุกส่วนในเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถนำไปเผยแผ่ หรือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ยกเว้นกรณีนำไปใช้เพื่อ การพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต้องได้รับอนุญาต จากทางท่านเจ้าคุณก่อน e-mail:sangdham_2010 @ hotmail.com

 

> Copyright © 2007 www.sangdhamsongchevit.com All rights reserved.