สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

หน้า 1 (2) (3) (4) (5) (6)


ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ได้ที่นี่ www.sangdhamsongchevit.com/book.pdf

   เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า   

   เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็น  

ธรรมบรรยาย พระสุนทรธรรมภาณ(พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต)

 

 

สำนักปฎิบัต “แสงธรรมส่องชีวิต” ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร. (036) 379-428 , (036) 305-239
(ตั้งอยู่บนเขาเทพพนมยงค์ เส้นทางไปนครนายก ห่างจากสี่แยกหินกองประมาณ 1 กม. เลี้ยวขวาก่อนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.)

        ตามเจตนาของ พระสุนทรธรรมภาณ เนื้อหาในทุกส่วนในเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถนำไปเผยแผ่ หรือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตยกเว้นกรณี
        นำไปใช้เพื่อ การพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต้องได้รับอนุญาต จากทางท่านเจ้าคุณก่อน e-mail: sangdham_2010 @ hotmail.com

 

> Copyright © 2007 www.sangdhamsongchevit.com All rights reserved.