กาเลนะ ธัมมะสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง

ฟังธรรมตามกาลอันควร เป็นมงคลอย่างยิ่ง แก่ตน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการออกอากาศ 24 ชั่วโมง

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม กทม.

คลื่น "คนกลางเมืองเสียงธรรมเพื่อชีวิต" F.M.102.25 MHz.

พร้อมถ่ายทอดสัญญาณ ระบบวิทยุออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

08:00-09.00น.        รายการ แสงธรรมส่องชีวิต

09:00-09:30น.        สาระธรรม (ภาคเช้า)

09:30-10:00น.        เพลงบทสวดมนต์ (ทำวัตรเช้า)

10:00-11:00น.        รายการ แสงธรรมส่องชีวิต

11:00-12:00น.        ธรรมบรรยาย ครูบา-อาจารย์ (ภาคเช้า)

12:00-12:30น.        ข่าว (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

12:30-13:00น.        นิทานบันเทิงธรรม

13:00-14:00น.        รายการ แสงธรรมส่องชีวิต

14:00-15:00น.        ธรรมบรรยาย ครูบา-อาจารย์ (ภาคบ่าย)

15:00-15:30น.        สาระธรรม (ภาคบ่าย)

15:30-16:00น.        ธรรมบรรยาย สมเด็จพระสังฆราชฯ

16:00-17:00น.        รายการ แสงธรรมส่องชีวิต

17:00-17:30น.        นิทานกฎแห่งกรรม, นิทานเด็กแสนสนุก

17:30-18:00น.        บทเพลง พระคาถาชินบัญชร

18:00-19:00น.        รายการ แสงธรรมส่องชีวิต

19:00-19:30น.        ข่าว (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

19:30-20:30น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แสงธรรมส่องชีวิต)

20:30-21:30น.        รายการแสงธรรมส่องชีวิต

21:30-22:00น.        สาระธรรม (ภาคค่ำ)

22:00-22:30น.        เพลงบทสวดมนต์ (ทำวัตรเย็น)

22:30-23:00น.        ธรรมบรรยาย สมเด็จพระสังฆราชฯ

23:00-24:00น.        รายการแสงธรรมส่องชีวิต

00:00-00:30น.        สาระธรรม (ภาคดึก)

00:30-01:00น.        บทเพลง พระคาถาชินบัญชร

01:00-02:00น.        รายการแสงธรรมส่องชีวิต

02:00-03:00น.        ธรรมบรรยาย ครูบา-อาจารย์ (ภาคดึก)

03:00-03:30น.        สาระธรรม (ภาคดึก)

03:30-04:00น.        ธรรมบรรยาย สมเด็จพระสังฆราชฯ

04:00-05:00น.        รายการแสงธรรมส่องชีวิต

05:00-06:00น.        สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แสงธรรมส่องชีวิต)

06:00-07:00น.        รายการแสงธรรมส่องชีวิต

07:00-08:00น.        ข่าว (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

    *หมายเหตุ

    (รายการแสงธรรมส่องชีวิต) แสดงธรรมโดยพระสุนทรธรรมภาณ
    พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

    (สาระธรรม) นำเสนอธรรมนิยาย, ละครวิทยุ, และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ

 

   หมายเหตุ : คณะผู้จัดทำและผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ทุกท่าน จะไม่มีการติดต่อกับญาติธรรมไม่ว่า
   ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อที่จะเรี่ยไร เรียกร้องให้บริจาคทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด โดยอ้างว่าเป็นการทำบุญ
   เว้นแต่จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการไว้ ณ เว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้นหากท่านพบพฤติกรรม แอบอ้าง
   ดังกล่าว กรุณาแจ้งมาที่ e-mail:pgeon @ hotmail.com
   e-mail:sangdham_2010 @ hotmail.com

สำนักปฎิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต” ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร. (036) 379-428 , (036) 305-239
(ตั้งอยู่บนเขาเทพพนมยงค์ เส้นทางไปนครนายก ห่างจากสี่แยกหินกองประมาณ 1 กม. เลี้ยวขวาก่อนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.)

        ตามเจตนาของ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ เนื้อหาในทุกส่วนในเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถนำไปเผยแผ่ หรือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ยกเว้นกรณีนำไปใช้เพื่อ การพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต้องได้รับอนุญาต จากทางท่านเจ้าคุณก่อน e-mail:sangdham_2010 @ hotmail.com

 

> Copyright © 2007 www.sangdhamsongchevit.com All rights reserved.