สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
 
 คลื่น"คนกลางเมืองฯ" กทม.     F.M. 102.25 MHz.
 
 คลื่น"คนใฝ่ธรรม" จ.สระบุรี      F.M. 103.25 MHz.
ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
 
   เวลา  (07:00-19:00น.)  F.M.102.25 MHz. ONLINE
   เวลา  (19:00-07:00น.)  F.M.103.25 MHz. ONLINE
หมายเหตุ : กรณีวิทยุออนไลน์มีสถานะ "ดีเจไม่อยู่" สืบเนื่องจากสาเหตุทางเทคนิค ดังนี้
  สภาพอากาศที่เสี่ยง ต่อฟ้าผ่าเครื่องส่ง ,ไฟฟ้าดับ หรือ อินเตอร์เน็ตขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้
  ถ้าเกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว ทางสถานีต้องขออภัย ที่ต้องหยุดการส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ชั่วคราว 
 ญาติธรรมสามารถรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ได้ตามปกติ